Kestävä kehitys – huominen tulee varmasti

Mutta millainen huominen – se riippuu meistä kaikista.

AIDE ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys on suuria asioita. Maapallo on pelastettava, Euroopan on säilyttävä, Suomen on kannettava vastuunsa, yritysten on luotava resurssitehokkaita tuotteita ja loppukäyttäjien on ymmärrettävä omassa hyvän elämänsä luomisessa kestävän kehityksen idea.

Kestävän kehityksen liikkeellepanevana voimana on yritysten ja kotitalouksien välinen kauppa. Yritysten on kyettävä tarjoamaan loppukäyttäjille tuotteita, jotka täyttävät kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset vaatimukset. Kuluttajien ja organisaatioiden on sitten valinnoissaan arvotettava kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti tuotettuja tuotteita.

Mitä sitten kestävä kehitys on?

Ajatus kestävän kehityksen ideasta on syntynyt YK:n aloitteesta. Vuonna 1987 Gro Harlem Brundtland totesi ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. Perusajatuksena oli, että ihmisten tulisi kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon systeemisesti kolme ulottuvuutta: ympäristö – talous – sosiaaliset suhteet.

Myöhemmin on nähty, että kestävän kehityksen vakauttamiseksi tulisi olla vielä neljäs tukijalka. Tieteellisessä kirjoittelussa on nähtävissä, että etiikka on vahvin ehdokas kestävän kehityksen määrittelyn neljänneksi tukijalaksi.

Kestävän kehityksen tukeminen käytännössä

AIDEn kestävän kehityksen sitoumukset kotitalouksien pienlaitteille ja työpaikan hyvinvointia luoville laitteille voidaan hahmottaa monessa ulottuvuudessa:

  • itse laitteen valmistuksen, yleisen jakelun ja energiatalouden näkökulma
  • laitteen kestävyys mekaanisesti
  • laitteen käytön ja ylläpidon huolellisuuden ohjauksen vaikutus laitteen käytettävyyteen (laadullisesti ja käyttöiän pidentämisen näkökulmasta)
  • laitteen rakenne ja huollettavuus huollon mahdollisuutena käytettävyyden ja käyttöiän pidentämiseksi
  • laitteen lisävaruste-optiot laitteen ominaisuuksien lisäämiseen ja uusien tuotteiden ostotarpeen pienentämiseksi tai lykkäämiseksi
  • hoitoaineet laitteen pintojen ja liikkuvien osien hoitamiseen laitteen käytettävyyden ja käyttöiän pidentämiseksi
  • takuuhuolletut laitteet edullisena ensihankintana (laitteiden elinkaaren pidentäminen)
  • uusien laitteiden valmistajat ovat itse sitoutuneet omien laitteidensa valmistuksessa kestävän kehityksen periaatteisiin

AIDE mahdollistaa asiakasorganisaatioille (yritykset, kunnat, valtion organisaatiot) noudattaa kunkin omia kestävän kehityksen sitoutumisensa vaatimuksia.