AIDE Europe Oy

Kestävää kehitystä – pienkodinkoneiden käytettävyydellä

Maailma, jossa elämme

Kestävästä kehityksestä on puhuttu jo 30 vuotta. Meille kaikille on pyritty kasvattamaan vastuuta laajasta kokonaisuudesta: luonnosta ja ihmisten sosiaalisesta hyvinvoinnista, unohtamatta kaiken toiminnan taloudellista luonnetta turvaamaan sukupolvien yli jatkuvan hyvinvoinnin mahdollistuminen.

Viimeisten vuosikymmenien aikana kestokulutustavaroiden luonne on saavuttanut pahimmillaan kertakäyttökulutuksen tason. Epäolennaiset tuotemuutokset ohjaavat uusien laitteiden hankintaan ja vanhat vielä toimintakuntoiset laitteet hylätään. Kestävän kehityksen – luonnon ja ihmisten yhdessäelon nimissä – yhä enenevä määrä ihmisiä hakee henkilökohtaista vastuutaan tästä kaikesta: kestokulutustavaroita, joilla ostohetkellä olisi merkittävästi pidempi käyttöikä edessään.

Europan Unioni on ilmaissut niin ikään huolensa kotitalouksien kestokulutuslaitteiden odotettavissa olevasta käyttöiästä. Samoin Eurooppalaisten Kodinkonevalmistajien Komitea (CECED) omassa ohjelmajulistuksessaan ilmaisee missiokseen ”innovaatioiden lisäämisen kotitalouskoneiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi”. AIDE Europe Oy on palvelumallillaan merkittävä innovaatio pienkodinkonelaitteiden kestävässä kehityksessä.

Missiomme

AQVA Finland Oy on luonut viime vuosien aikana sekä itse myymilleen tuotteille että muille kansainvälisille brändeille tehokkaat ja asiantuntevat huoltopalvelut Suomeen ja Baltiaan. Useat kansainväliset ketjut ovat osoittaneet mielenkiintoaan uutta palveluamme kohtaan. Tästä huoltopalvelutarpeesta ja nykyisestä asiakastyytyväisyydestä kehittyi ajatus uudesta palveluyhtiöstä kaikelle pienkodinkonelaitehuollolle, varaosakaupalle, lisäosakaupalle ja erikoistuotekaupalle, joka mahdollistaa kaikkien kuluttajien kestävän kehityksen sitoutumisen käytännön toteuttamisen.

Näistä ajatuksista syntyi AIDE Europe Oy – pienkodinkonelaitteiden kestävän kehityksen turvaaja.